VWG Gemert

Bezoekadres: Natuurcentrum de Specht, Strijbosscheweg 51, 5423 SX Handel

BIC RABONL2U
IBAN NL28 RABO 0364 9940 61

Vogelwerkgroep Gemert
Landmeerseweg 8, 5423 TA Handel
ovv Donatie Slechtvalk

Vogelwerkgroep Gemert is in 1988 opgericht door een aantal enthousiaste vogelaars. In 1991 is de Stichting Gemerts Landschap opgericht, in samenwerking met o.a. deze stichting is het Natuurcentrum De Specht aan de Strijbosscheweg in Handel tot stand gekomen. De Specht is het onderkomen van de VWG Gemert en van diverse andere verenigingen die aangesloten zijn bij de overkoepelende Stichting Landschap Bakel Gemert (SLBG). In het natuurcentrum heeft de VWG Gemert een eigen hoek met informatiemateriaal en een grote vitrine met opgezette vogels. Hier vinden ook diverse lezingen plaats en onze maandelijkse "inloopavonden". Het werkgebied van de VWG Gemert omvat de voormalige gemeente Gemert, bestaande uit Gemert, Handel, De Mortel en Elsendorp.

De VWG heeft de volgende doelstellingen:

  • Het beschermen en inventariseren van de in ons werkgebied voorkomende vogels
  • Het plaatsen, controleren en schoonhouden van nestkasten, -wanden voor diverse vogelsoorten
  • Weidevogelbescherming i.s.m. landbouwers en SLBG
  • Het verlenen van ondersteuning aan Jeugdgroep de Specht en Natuurcentrum de Specht
  • Biotoopverbetering i.s.m. SLBG
  • Het geven van voorlichting aan belangstellenden
  • Het organiseren van vogelwandelingen en lezingen
  • Het opzetten en uitvoeren van projecten voor o.a. zwaluwen, weidevogels, uilen en roofvogels

Vanaf 1989 zijn i.s.m. de gemeente Gemert-Bakel en het Brabants Landschap vele nestkasten geplaatst voor o.a. de kerkuil, bosuil, steenuil, torenvalk, slechtvalk en gierzwaluwen. Ook zijn er ijsvogel- en oeverzwaluwwanden geplaatst. In 2010 hebben we met steun van de gemeente Gemert een huiszwaluwtil In Elsendorp kunnen realiseren.

In totaal hangen er nu meer dan 400 nestkasten in de voormalige gemeente Gemert en zijn er 200 broedplaatsen gerealiseerd in een oeverzwaluwwand. Bij diverse nieuwbouwprojecten zijn i.s.m. lokale aannemers en de woningbouwvereniging ruim 1000 inbouwnestkasten voor gierzwaluwen ingemetseld. De VWG Gemert maakt en levert ook speciale nestkasten voor slechtvalken aan werkgroep slechtvalk Nederland. Deze nestkasten worden in heel Nederland geplaatst.

 

Klik op onderstaande link voor de website van de VWG Gemert

www.vwggemert.nl